Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΙΤΕ ξενοδοχείο να κατασκευάζεται σε 6 μέρες

Με 15 ορόφους


Υπό κανονικές συνθήκες θα ήθελε τρεις μήνες για να γίνει όλη αυτή η κατασκευή

Green Coffee
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...