Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Οι... κατσαρίδες στην υπηρεσία της επιστήμης! Διαβάστε με ποιον τρόπο θα μας βοηθούν!

Είναι γνωστό ότι οι κατσαρίδες θα επιβίωναν ακόμα και σε μία πυρηνική καταστροφή...

Γι αυτό και οι επιστήμονες σκέφτηκαν πως θα ήταν οι καλύτεροι...βοηθοί! 

Συγκεκριμένα σκέφτηκαν πως τοποθέτηση μικροσκοπικών μικροφώνων πάνω σε αυτές θα μπορούσε να βοηθήσει σε περιπτώσεις καταστροφών (π.χ. σεισμούς) και αυτό γιατί έτσι θα διευκόλυναν στην ανεύρεση επιζώντων σε σημεία που οι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να ψάξουν.


Green Coffee
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...